Ogólnopolski Dni Młodego Elektryka

W dniach 22-25.11.2018 studenci z naszego SB zrzeszeni również w SEP – Piotr Stelmach oraz Michał Palicki – pod opieką Pana dr. inż. Jerzego Buriaka, Dyrektora naszego Instytutu, wzięli udział w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka zorganizowanych na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Tematem konferencji była „Energia elektryczna dla pokoleń. Energia odnawialna – wybór czy konieczność?”, czyli temat bardzo na czasie. Podczas wydarzenia uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym na temat: „Energia odnawialna a konwencjonalna”, który przybliżył nam zagadnienie pozyskiwania energii elektrycznej, oraz w wielu prelekcjach. Szczególnie ciekawa była tematyka samochodów elektrycznych. Mieliśmy też okazję zwiedzić laboratoria (np. pracownię telekomunikacji czy technologii laserowych). Poza możliwością poszerzenia wiedzy mieliśmy czas na integrację i nawiązanie kontaktów z członkami kół studenckich SEP z całej Polski. Nie zabrakło również czasu na wycieczkę po Szczecinie ukazującą piękno tego miasta.

Bardzo dziękujemy Oddziałowi SEP w Elblągu za zaproszenie i umożliwienie zdobycia nowych doświadczeń oraz za wsparcie finansowe.