Dni Aktywności Studenckiej PWSZ w Elblągu

W dnia 21 i 22 października odbyły się „Dni Aktywności Studenckich PWSZ w Elblągu”.

Przedsięwzięcie było kierowane do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i miało na celu zaznajomienie ich z ofertą: kół naukowych, Akademickiego Związku Sportowego, Akademickiego Biura Karier, Chóru, Teatru, Wolontariatu, Rady Studentów oraz Programu Erasmus+.

W strefach odpoczynku studentów zaprezentowały się m.in. koła naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego oraz Instytutu Politechnicznego, w tym Studenckie Koło SEP będące także kołem Oddziału Elbląskiego SEP oraz nasze koło IEEE Elblag Student Branch. Głównym celem organizacji wydarzenia było stworzenie możliwości studentom poznania oferty kół naukowych i zachęcenia młodszych kolegów do wstąpienia do wybranego koła naukowego. Nasze Koło, oprócz przedstawiania realizowanych projektów, podzieliło się swoimi wrażeniami z wyjazdów, m.in. z udziału w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka i wyjazdu do Serbii. 

K

Dodaj komentarz