IEEE CEuSYP 2019 w Novi Sad, Serbia

Na początku lipca, na Wydziale Technologii Uniwersytetu Nowego Sadu w Serbii, odbyło się największe w środkowej Europie wydarzenie dla studentów i doktorantów zrzeszonych w IEEE. Na kongresie CEuSYP (Central Europe Student & Young Professionals) pojawili się przedstawiciele takich krajów jak: Polska, Czechy, Chorwacja, Turcja, Grecja czy Ukraina. Ponadto w okresie trwania CEuSYP, na terenie kampusu, była organizowana również konferencja EUROCON skupiająca się na inteligentnych technologiach. Połączenie tych dwóch wydarzeń stworzyło studentom idealną okazję do poszerzenia kontaktów, zawiązania nowych przyjaźni, a przede wszystkim do wymiany wiedzy i doświadczeń. 
 
Pierwszego dnia kongresu, po uroczystym otwarciu, odbyły się sesje plenarne. Pierwsza z nich, prowadzona przez Željko Tekić, opowiadała o innowacjach w dziedzinie informatyki i była prowadzona w dość aktywny sposób angażując zgromadzonych studentów. Podczas drugiej sesji dr Dejan’a Milojicic opowiadał o gwałtownie narastającej ilości danych i sposobach ich zapisu. Wieczór spędziliśmy na nawiązywaniu kontaktów i poznawaniu innych kultur. 
 
Drugiego dnia zostaliśmy podzieleni na grupy i uczestniczyliśmy w wykładach i warsztatach. Wykłady skupiały się na nowych technologiach, poruszając tematy takie jak internet Rzeczy czy monitorowanie fizjologicznych parametrów człowieka. Natomiast warsztaty skupiały się na rozwijaniu umiejętności personalnych. W międzyczasie, w przerwie, zwiedzaliśmy Nowy Sad i poznawaliśmy kulturę serbską. Na wieczór została zaplanowana uroczysta kolacja.
 
Kongres w Nowym Sadzie pozwolił nam na poszerzenie wiedzy, ale również na zawiązanie nowych przyjaźni, które mogą owocować w przyszłości.

Dodaj komentarz