Galeria

Sympozjum w Szecinie
Rozdanie nagród
IEEE Robotics Day
IEEE Region 8 SYP Congress w Porto
3rd IEEE SYP Meeting w Elblągu